• phone

(+84) 35 757 2556 | Ms. Mai Thu

Pavel Poskakhukhin
Associate Director

Business Process Solutions

Deloitte Vietnam

Oliver Tan

CEO

ViSenze

Nguyễn Hoà Bình

Founder, President

NextTech

Danny Goh

CEO

NEXUS FrontierTech

Hajime Hotta

Chief AI Scientist

NEXUS FrontierTech

Ruby Nguyễn

Country Manager

ELSA

Phạm Hữu Quang

AI Researcher Developer

Sun*Inc

Nguyễn Tuấn Khang

Senior Solution Advisor

IBM Việt Nam

Đỗ Quốc Trường

CTO

VAIS

​Hoàng Minh Thành

CEO

VAIS

Nguyễn Việt Thái

CTO

Asilla

Lê Công Thành

Founder
Infore

Tak Lo

Founder

Zeroth.ai

Bùi Hải Nam

Founder, CEO

Datamart

Nguyễn Thành Nam

Founder

FUNiX

Sang Shin​

Director of Digital Innovation

Temasek

Trương Xuân Nam

Lecture

Thuyloi University

Lê Anh Tuấn

Director

A1digihub

Nguyễn Tiến Cường

Creative Center Director

VNPT-IT

​Phí Anh Tuấn

Founder
PAT Consulting

Hưng Nguyễn

Co-founder
KardiaChain

Phạm Tuyết Hạnh Hà

Head of Student

Affairs Department

FPT University

Park Yun Jeong

​Director

KICC

Ôn Như Bình

Investment Associate
Teko

Nghiêm Xuân Bách

Country Director

Cinnamon

Trần Tuấn Anh

Managing Director
Shopee

Phạm Hoàng Anh

AI Engineer
Sun*Inc

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Head of Big data/AI Department
CMC Research & Technology Institute

Phạm Thế Quyền

NLP Team Leader

Aimesoft

Ernest Xue

Head of Hello Tomorrow Singapore
Hello Tomorrow Singapore

Nguyễn Xuân Bình

Technical Consultant
Nexus FrontierTech

Hayley Nguyễn

Country Director
Nexus FrontierTech

Louis Nguyễn

Investment Manager
G&H Ventures

Nguyễn Trọng Hoàng Việt

CEO
Techainer

Lê Công Bình

Data Science expert
 

Nguyễn Việt Cường

Country Director
​HPC Systems